PRÁVNÍ MINIMUM 
4 HOD
1.850,-

ÚČASTNÍK

PRÁVNÍ MAXIMUM 
7 HOD

3.200,-

ÚČASTNÍK

 • vyjasníte si hlavní třecí plochy mezi rozhodováním rady a zastupitelstva obce

 • projdeme společně pravomoci zastupitelstva a rady při nakládání s obecním majetkem, při změně smluv či schvalování rozpočtu

 • poradíme Vám, jak předejít trestnímu stíhání či škodám

 • řekneme si, na jaké informace máte právo a jak s nimi můžete nakládat

 • ukážeme Vám největší pasti jednacích řádů a dobrý jednací řádjak má vypadat záznam z jednání orgánů obce

 • vysvětlíme Vám, jak vykonávat mandát eticky, čestně a bez ostudy

 • vyslechnete příklady konkrétních typických kauz a soudních rozhodnutí

 • vyjasníte si hlavní třecí plochy mezi rozhodováním rady a zastupitelstva obce

 • projdeme společně pravomoci zastupitelstva a rady při nakládání s obecním majetkem, při změně smluv či schvalování rozpočtu

 • poradíme Vám, jak předejít trestnímu stíhání či škodám

 • řekneme si, na jaké informace máte právo a jak s nimi můžete nakládat

 • ukážeme Vám největší pasti jednacích řádů a dobrý jednací řádjak má vypadat záznam z jednání orgánů obce

 • vysvětlíme Vám, jak vykonávat mandát eticky, čestně a bez ostudy

 • vyslechnete příklady konkrétních typických kauz a soudních rozhodnutí

 • ukážeme si, jak kontrolovat kritické oblasti při správě obce

 • dozvíte se, jaké informace jsou zásadní pro kontrolu veřejných zakázek

 • vysvětlíme, jak udržet pod kontrolou městské společnosti

 • poradíme, jak ochránit městské investice 

 • ukážeme Vám, jak poznat, že je dobře připravena majetková transakce

Co si ze semináře odnesete?